top of page

Kontakt

Adress

Du kan endast kontakta oss brevledes.

Härnösands Handelsförening

c/o Lokalpartner

Varvsgatan 10

87145 Härnösand

Vill du söka bidrag hos oss

En sammanfattning

Krav!

Härnösands Handelsförening stödjer handeln i Härnösands kommun. Detta innebär att din anledning att söka bidrag skall ha positiv inverkan på utvecklingen av handeln i Härnösand, för företagen och/eller kunderna.

Vem?

För att du skall kunna söka bidrag från Härnösands Handelsförenings Stiftelse eller Fond bör du vara medlem i föreningen. I övrigt gäller stadgarna för just den fond eller stiftelse du söker bidrag från.

Hur?

Du kontaktar oss brevledes med all den information som du anser nödvändig för att vi skall kunna ta ett korrekt beslut. Våra beslut tas uteslutande på ordinarie styrelsemöte var annan månad.

Av den anledningen ber vi dej att vara ute i god tid.

bottom of page